dilluns, 12 d’octubre de 2020

La figura de la dona en els versos de Joan Maragall.

LA DONA HERMOSA 

La presència de la Dona hermosa
te fa humil i devot contemplatiu.
En la presència de la Dona hermosa
hi ha quelcom d'un repòs definitiu.

La partida de la Dona hermosa
te deixa il.luminat hermosament.
En la partida de la Dona hermosa
hi ha una estela de llum que es va perdent.

El record de la Dona hermosa
te fa trist i enyorat somniador.
En el record de la Dona hermosa
hi ha una forta i suau meditació.

L'oblit de la Dona hermosa
és mort, resurrecció i deslliurament.
En l'oblit de la Dona hermosa
hi ha l'etern recomençament.
 

JOAN MARAGALL

Visions & Cants, 1900


Sembla que l'any 1898 Joan Maragall no sols escriu el pema "La Dona hermosa" sino que també tradueix al català una catata de Goethe que s'hi assembla. El fet que els textos de Joan Maragall s'influencien mútuament indueix a pensar que la traducció de la cantata de Goethe es projecta en l'escriptura del poema "La Dona hermosa". També indueix a pensar que el poema deriva de la cantata de Goethe. Llegiu els fragments seleccionats d’aquesta traducció i responeu correctament a les qüestions plantejades a continuació:

Eren tan bells, els pins, en llur nascuda!

Ja no té encís, la terra; el cel tampoc. Doncs

 ¿què em reté en tan trist lloc 

si aquella benaurança ja és perduda?

Renaixen en la memòria

daurats jorns del paradís:

bat el cor per ‘quella glòria,

i, al record que avui me’n resta, 

van per l’aire cants de festa barrejant-se amb un cant trist. [...]

Però tanta alegria

sols a ella anunciava: tot desapareixia

quan ella es presentava radiant d’hermosura

i suau joventut.

Els lliris i roses

tots sols s’engarlanden; les aures flairoses

           l’enrotllen i canten corrent juganeres

en danses lleugeres, portant-li frescura, pagant-li tribut. [...]

Una altra volta

veig, en ‘questa hora, que prega, plora, aquí reclosa,

la dona hermosa.

 1. a)  Quines són les característiques de la dona en la cantata de Goethe?

 2. b)  Quins són els efectes de la presència de la dona en la cantata de Goethe?

 3. c)  Quins elements del poema de Joan Maragall es troben en la cantata de Goethe?

 4. d)  Quins calcs de la cantata de Goethe es poden detectar en el poema de Joan Maragall?

 5. e)  Després de llegir aquests poemes,  L'esposa parla i altres poemes de Visions on apareix la figura de la dona i el text que tens a continuació,  escriu un text de 250 paraules sobre la figura de la dona en els versos de Joan Maragall. Respon les preguntes que tens al final del text perquè t'ajudaran a perfilar la teva resposta. 

 6. L’any 1885 Joan Maragall deixa constància de la seva relació amb les dones en les «Notes autobiogrà- fiques» dels vint-i-cinc anys. Es tracta d’una relació bàsicament centrada en el matrimoni, per mitjà del qual es pot aconseguir l’estabilitat en el marc de la societat burgesa. L’any 1910 fa balanç del seu ma- trimoni, i en definitiva de la seva relació amb Clara Noble, en les anomenades «Notes autobiogràfiques» dels cinquanta anys. Es tracta d’uns apunts que permeten veure l’evolució de les seves primeres idees. També permeten esbrinar la incorporació d’elements autobiogràfics en els poemes «La Dona hermosa» i, sobretot, «L’esposa parla». Llegiu els fragments seleccionats d’ambdós textos i responeu correctament a les qüestions plantejades a continuació:

  Qui sap si encare alguna dona inverosímil me farà sentir corresponentlo un amor d’aquells tan platònichs y elevats que la Naturalesa ha tingut a bé ferme desitjar ab ardor, y que no he tastat may, sens dubte perquè no ha donat la casualitat de topar ab una dona prou sensible? Qui sab? Ja vos podeu figurar qu’he dit això purament per broma y ab la rialla a la boca. Estich disposat hasta a casarme ab cualsevol d’aquestas noyas que m’oferiu a dotzenas, noyas de sa casa, noyas de bé, hasta ricas, més ricas que jo, que m’ha donat per l’elegància, hasta guapas, ho confesso, y hasta tontas, ho reconec, y ho reconec ab alegria. («Notes autobiogràfiques» de 1885)

  Y are han passat vint y cich anys, y avuy ne compleixo cinquanta. Só casat ab la mellor de les dones, que m’estima ab passió, tinch dotze fills bons y sans, casa pròpia y esbarjosa, una fortuna suficient a mantenirme ab els meus, un nom honrat pels meus conciutadans, una glòria de poeta y una salut de cos y d’esperit que no’m fa anyorar els vint y cinch anys. Al contrari: en aquet meteix moment acabo de rellegir lo escrit vint y cinch anys endarrera y dono gràcies a Déu que d’aquell jove tant caygut moralment n’hagi volgut fer l’home qu’ara ‘m sento. («Notes autobiogràfiques» de 1910)

  60

  Visions & Cants de Joan Maragall

  Quina és la idea del matrimoni que Joan Maragall sembla abraçar l’any 1885?

  Quin tipus de matrimoni planteja Joan Maragall l’any 1885?

  Penseu que el text de l’any 1885 té relació amb la crisi de joventut de Joan Maragall? Per què?

  Com valora Joan Maragall el seu matrimoni amb Clara Noble, l’any 1910?

  Quines són les virtuts de Clara Noble que es desprenen del text de l’any 1910?

  El text de l’any 1910 confirma o contradiu les expectatives del de l’any 1885? Argumenteu la vostra resposta.

  El poema «L’esposa parla» te relació amb algun dels dos textos autobiogràfics? Llegiu aquests versos 
de Joan Salvat-Papasseit i 
relacioneu-los ambe els textos de tota aquesta secció o post. 

1 comentari: