dimecres, 8 de juny de 2016

La Renaixença, més a dir

El Romanticisme inspirà l'ideari de la Renaixença, difós en revistes com El Europeo i el Vapor
  Els trets principals d'aquest ideari són la recuperació del català com a llengua de cultura i la reivinidicació de models literaris catalans de l'edat mitjana, inspirats en els trets romàntics.

Els objectius de la Renaixença eren: 

1.- Recuperar i depurar la llengua catalana com a llengua de cultura
2.- Identificar llengua i nació
3.- Fomentar l'aparició de nous escriptors que permetessin recuperar els diferents gèneres literaris. 


La DecadènciaMapa conceptual de la Decadència (molt complet) 
                       Esperem que us sigui útil.  :D

         https://mind42.com/public/b12c8904-8a85-4521-8d8f-b1de7c1909d9