dimecres, 27 de novembre de 2019

Elogi de la poesia


Elogi de la Paraula

https://www.escriptors.cat/autors/maragallj/elogi-de-la-paraula
Senyors:

Quina glòria pera mi haver arribat a seure en aquest lloc i ésser el primer d'alçar la veu en l'anyada! I doncs, ¿tant m'estimeu que vos fes goig pera presidir tota la companyia? Jo vull correspondre al vostre amor i dignitat que ell tot sol me concedia, parlant-vos del nostre amor comú a la raó d'ésser d’aquesta casa: fent-vos l'Elogi de la Paraula.

Diu Raimon Llull: "Tot quant hom pot sentir ab los cinch senys corporals, tot es meravella; mas car hom les coses sovent sent corporalment, per això no s'en meravella. Açò mateix se sdevé de totes les coses spirituals que hom pot membrar e entendre."

Doncs jo crec que la paraula és la cosa més meravellosa d'aquest món, perquè en ella s'abracen i's confonen tota la meravella corporal i tota la meravella espiritual de la nostra naturalesa.

Sembla que la terra esmerci totes les seves forces en arribar a produir l'home com a més alt sentit de sí mateixa; i que l'home esmerci tota la força del seu ésser en produir la paraula.

Mireu l'home silenciós encara, i vos semblarà un ésser animal més o menys perfecte que d'altres. Però poc a poc ses faccions van animant-se, un començament d'expressió il·lumina'ls seus ulls d'una llum espiritual, sos llavis se mouen, vibra l'aire amb una varietat subtil, i aquesta vibració material, materialment percebuda pel sentit, porta en son si aquesta cosa immaterial desvetlladora de l'esperit: ¡la idea!

¡Com! ¿Sentireu la remor del vent i el soroll de l'aigua i l'eixordament del tro, deixant en vostre esperit una gran vaguetat de sentiment, i n'hi haurà prou amb què un nin menut que's fa sentir només de molt aprop diga suaument "Mare", pera que ¡oh meravella! tot el món espiritual vibri vivament en el fons de les vostres entranyes? Un subtil moviment de l'aire vos fa present la immensa varietat del món i alça en vosaltres el fort pressentiment de l'infinit desconegut.

¡Oh! quina cosa més sagrada! Diu Sant Joan: "En el principi era la paraula, i la paraula estava en Déu i la paraula era Déu", i diu que per ella foren fetes totes les coses; i que la paraula's féu carn i habità en nosaltres. ¡Quin abim de llum, Déu meu!

¡Amb quin sant temor, doncs, no hauríem de parlar! Havent-hi en la paraula tot el misteri i tota la llum del món, hauríem de parlar com encantats, com enlluernats. Perquè no hi ha mot, per ínfima cosa que'ns representi, que no hagi nascut en una llum d'inspiració, que no reflecti quelcom de la llum infinita que infantà el món. ¿Com podem parlar fredament i en tanta abundància? Per això'ns escoltem els uns als altres comunament amb tanta indiferència: perquè la habitud del massa parlar i del massa sentir ens enterboleix el sentiment de la santitat de la paraula. Hauríem de parlar molt menys i sols per un fort anhel d'expressió: quan l'esperit s'estremeix de plenitud i les paraules brollen, com les flors en la primavera: una a una, i no pas en totes les branques, sinó com a sort d'una branca. Quan una branca ja no pot més de la primavera que té a dintre, entre les fulles abundantes brolla una flor com expressió meravellosa. ¿No veieu en la quietud de les plantes l'admiració d'haver florit? Així nosaltres quan brolla en nostres llavis la paraula veritable.

¿No heu sentit mai els enamorats com parlen? Semblen uns encantats que no saben lo que's diuen. Fan un parlar tot trencat entre la llum abundant de les mirades i la plenitud del pit bategant. I aixís les llurs paraules són com flors. Perquè, abans l'amor no parla, ¡quin bull de vida en totes les branques del sentit! ¡quin voler dir els ulls...i quan s'encreuen ardentes les mirades, quin silenci! ¿No vos haveu trobat mai en un bosc molt gran, amb aquella quietud plena de vida, que sembla una adoració de tota la terra? Doncs així adoren les ànimes dels enamorats en el brill silenciós de les mirades. I en brolla per fi una música animada, ¡oh meravella! una paraula. ¿Quina? Qualsevulla; però com que porta tota l’ànima del terrible silenci que l'ha infantada, siga quina siga, proveu de sotjar-ne'l sentit; debades: no arribareu mai al fons, i vos espantareu de l’infinit que porta en les entranyes.

Aixís parlen també'ls poetes. Són els enamorats de tot lo del món, i també miren i s'estremeixen molt abans de parlar. Tot ho miren encantats i després se posen febrosos i tanquen els ulls i parlen en la febre: llavores diuen alguna paraula creadora i, semblants a Déu en el primer dia del Gènesi, del caos ne surt la llum.

I aixís la paraula del poeta surt amb ritme de so i de llum, amb el ritme únic de la bellesa creadora: aquest és l'encís diví del vers, veritable llenguatge de l’home.

Diu Emerson: "No ha creat Déu les coses belles, sinó que la bellesa és la creadora de l'Univers". I aixís sembla que Déu crea en la paraula inspiradora del poeta.

Mes, oblidats sovint de la divinitat del món, i per aparents necessitats de lo contingent, menyspreuem el poeta xic o gros que hi ha en cadascú de nosaltres, i parlem interminablement sense inspiració, sense ritme, sense llum, sense música, i nostres paraules s’escorren insignificants i fadigoses, com planta que's dissipa en fulles innombrables, ignorant la meravella de les flors que duu inexpressades en son si.

I vosaltres mateixos que sóu anomenats sobre tots poetes, ¿quan serà que entrareu profondament en les vostres ànimes pera no sentir altra cosa que'l ritme diví d'elles al vibrar en l'amor de les coses de la terra? ¿quan serà que menyspreuareu tot altre ritme i no parlareu sinó en paraules vives? Llavors sereu escoltats en l'encantament del sentit, i les vostres paraules misterioses crearan la vida veritable, i sereu uns màgics prodigiosos.[...]

Aprengueu a parlar del poble: no del poble vanitós que vos feu al voltant amb les vostres paraules vanes, sinó del que’s fa en la senzillesa de la vida, davant de Déu tot sol. Aprengueu dels pastors i dels mariners.

¡Quant contemplar uns i altres en silenci la majestat del món allí on l'esperit batega amb ritme lliure i gran! ¡Quanta immensitat han reflectit en els ulls, quanta bellesa de cels blaus i de prats verds i de mars mudant sovint de color com el rostre d'una verge, i de llunes i sols, i de boires grises i de pluges tèrboles! ¡Quant vent han sentit llurs orelles i quantes rítmiques onades, i els trons que s'acosten i s'allunyen, i el bruelar dels bous i crits misteriosos en l'espai! ¡Quanta flaire d'aigua salada i herba fresca, i com llurs sentits han sigut amorosament tocats per totes les coses pures! Llurs faccions n’estan com encantades i parlen rarament; però quan parlen, llurs paraules són plenes de sentit.

Recordo un jorn pel nostre Pirineu, a ple migdia, que avançàvem perduts per les altes soledats: en el desert de pedra onejanta havíem marrat tot camí, i debades interrogàvem amb ull inquiet la muda immensitat de les muntanyes immòbils. Sols el vent hi cantava amb interminable crit. De sobte, en el crit del vent sentírem un esquelleig invisible; i nostres ulls astorats, poc fets a aquelles grandeses, tardaren molt en obirar una eugassada que en un clot de rara verdor peixia. Esperançats ens hi encaminàrem fins a trobar el pastor ajaçat al costat de l'olla fumejanta que'l vailet, de genolls en terra, atentament vigilava. Demanàrem camí, i l'home, que era com de pedra, girà'ls ulls en son rostre extàtic, alçà lentament el braç signant una vaga drecera, i mogué'ls llavis. En l'atronadora maror del vent que engolia tota veu, suraven sols dues paraules que'l pastor repetia tossudament: "Aquella canal...", i signava enllà vagament cap amunt de les muntanyes. "Aquella canal...": ¡que eren belles les dues paraules entre'l vent gravement dites! ¡Que plenes de sentit, de poesia! La canal era'l camí, la canal per on s'escorren les aigües de les neus foses. I era, no qualsevulla, sinó "aquella" canal; aquella que ell coneixia ben bé entre les altres per fesomia certa i pròpia: era alguna cosa aquella canal, tenia una ànima; era "aquella canal..." Veieu? Pera mi això és parlar.

Recordo una nit, a l'altra banda del Pirineu, en "aquelles mountines que tan hautes sount", que sortí de la fosca una nena que captava amb veu de fada. Vaig demanar-li que me digués quelcom en la seva llengua pròpia i ella, tota admirada, signà'l cel estrellat, i féu només així: "Lis esteles..." i me sembla que també això era parlar.

Recordo, més recent, un cap al tard en una punta de la costa cantàbrica on els ponents són bells. La gent hi venia a veure pondre's el sol en el mar. Venien enraonant, però en essent allà tothom callava davant del mar que mudava de colors. Vingueren dos homes de mar, silenciosos, i's plantaren davant de la costa immensa; i per bona estona l'un al costat de l'altre callaren. Després l'un, sense moure's ni girar-se al company, li digué: "Mira". I tothom que ho sentí mirà endavant, veient cadascú una meravella pròpria. També allò era parlar: i lo que no és així, paraules buides.

"Aquella canal"... "Lis esteles"... "Mira"... Paraules que duen un cant a les entranyes, perquè neixen en la palpitació rítmica de l’Univers. Sols el poble innocent pot dir-les, i'ls poetes redir-les amb innocència més intensa i major cant, amb llum més reveladora, perquè'l poeta és l’home més innocent i més savi de la terra.

I quan els poetes sàpiguen ensenyar-nos-el, aquest llenguatge sublim, i fer-nos oblidar tot altre, després d'haver-lo oblidat ells mateixos, llavors vindrà’l regne llur, i tots parlarem encantats per la música creadora. Tots parlarem mig cantant amb veu sortida de la terra de cadascú, menyspreuant l'artifici de les llengües convencionals i cadascú s'entendrà només amb qui s'hagi d'entendre; però quan parli del fons de l'ànima amb amor, se farà entendre de tots aquells que en encantament d'amor l'escoltin: perquè en amor succeeix això, que mig entendre una paraula és entendre-la més que entendre-la del tot, i no hi ha altre llenguatge universal que aquest.

Perquè, ¿què vol dir llenguatge universal sinó expressió i comunicació de l'ànima universal? I si l'ànima universal és la bellesa amorosa que traspua per tota la Creació i en cada terra parla per boca dels homes que la terra mateix s'ha fet en el seu amorós esforç, l'única expressió universal serà, doncs, aquella tant variada com la varietat mateixa de les terres i llurs gents.

(Joan Maragall: "Elogi de la paraula")

divendres, 15 de novembre de 2019

Joan Margarit, Premi Cervantes


Escoltem uns versos del llibre Joana, el poema Professor Bonaventura Bassegoda

https://www.catorze.cat/noticia/5476/professor/bonaventura/bassegoda

Qui era, però, la Joana?

dilluns, 11 de novembre de 2019

Ulisses, tota pau és una excepció

La Vanguardia 11-11-2019. (Contraportada)

“Com Ulisses, sé que tota pau és una excepció: la llei és la guerra”


“Com Ulisses, sé que tota pau és una excepció: la llei és la guerra”

Víctor-M. Amela

Sylvain Tesson, geògraf, viatger i escriptor Per què exclama: “Fills, no!”?

Perquè no vull donar-li a ningú un pare invisible.

Invisible?

Els criaria un fantasma: la meva vida és viatjar! Moviment i llibres.

Tampoc no hi cap una parella?

N’hi va haver una. Es va enamorar de l’aventurer que jo era..., fins que em va demanar que deixés de ser-ho.

I no va poder deixar de ser-ho.

No. La meitat de la humanitat fa infeliç l’altra meitat, això és inevitable! I jo ja no decebré cap altra dona.

Segueix vostè viatjant...

I no necessito pensar en la tornada. Ulisses sí que torna... Ulisses és la meva obsessió.

Des de quan?

Els meus pares em van sobreprotegir i m’avorria molt. Llegint Jules Verne... vaig estimar la geografia: em vaig fer geògraf, i vaig viatjar per conèixer el món.

Quin paratge del món triaria?

Les Calanques: cales i farallons calcaris a la costa marsellesa, sobre la Mediterrània. Un paisatge homèric!

Per què homèric?

Homer descriu paratges així en els 27.000 versos que componen la Ilíada i l’Odissea , escrits fa 2.800 anys...

Homer potser no va existir.

M’és igual.

Què vol dir?

Més que el DNI d’Homer, m’interessa la bellesa, la poesia, l’emoció d’aquesta obra.

Conèixer l’autor no és sobrer...

Durant 400 anys hi va haver molts poetes versificant la guerra d’Ílion (Ilíada) i el ­retorn d’Odisseu (Odissea ), fins que al segle VIII a.C. va fixar els versos el tal Homer.

I per què el seu relat encara perdura?

Inventa la literatura! La literatura consisteix a explicar vívidament el no viscut. I... quines meravelloses descripcions geogràfiques!

Vostè tendeix a la seva dèria, veig.

S’ha parlat molt del ventall de pulsions humanes descrites per Homer, però... i la geografia? He anat localitzant i visitant aquells topònims mediterranis...

El ciclop Polifem... era un volcà?

El cràter seria el seu ull: els napolitans diuen que és el Vesuvi; els sicilians, l’Etna. Però el meu volcà és l’Strómboli, a les illes Eòlides: nascuda del foc, una muntanya de terra ­al- ­çada en l’aire sostinguda sobre l’aigua.

Quina descripció homèrica adora?

El “mar vinós”: és així! “L’aurora de dits enrojolats”: suggereix mans de dansarina deixant anar pètals de rosa, monedes d’or, pedres precioses... Homer fa geopoesia.

Geopoesia... Bonic neologisme.

El va crear el poeta escocès Kenneth White: va viure al Pirineu, i avui, a la costa bretona.

Quin racó homèric és el seu favorit?

Eea i Ítaca: Eea és l’illa de Circe, al nord de Nàpols, on Ulisses enamora Circe, i va viure allà un any sense sucumbir al seu encanteri.

Per tornar després a la seva illa, Ítaca.

Ítaca és dolçor, camp, oliveres, retorn a la llar, ordre després de l’aventura, pau després de la guerra.

I el viatge s’acabarà: ho sento per vostè.

D’Ulisses adoro que pel camí s’atura a veure-ho i saber-ho tot. No com els seus mariners, disposats només a vagarejar i menjar.

Com és Ulisses?

Infortunat, llest i egoista: té clar què vol. I savi, ja que torna d’una guerra. És important.

La guerra?

La guerra li va robar la vida i vol recuperar-la. Vol reconquerir la pau de la llar. Ara sap que la guerra és la llei, l’excepció és la pau.

Vostè creu el mateix?

Ulisses li diria a Fukuyama: “No en tens ni idea!”. Sí, amb Ulisses, jo crec que tota pau és excepcional, que sempre penja d’un fil.

Hem de témer una guerra?

Hauríem de témer la hibris , pecat humà per excel·lència per als déus grecs: desmesura, arrogància, supèrbia, desproporció... Quan et desfogues és hibris , la revolució és hibris .

No hi ha revolució constructiva?

No, per definició. Que bonica, romàntica i literària és la idea de la revolució, i que desastrosa que és en la vida real de persones concretes. El desordre no porta res de bo.

Tampoc l’ordre per la força...

És que per la força no és ordre. Homer veu en la naturalesa el model de l’harmònic.

Quin fenomen natural tria vostè?

La llum del sol mirallejant sobre el mar.

Quina emoció creu que hi ha subjacent a l’obra d’Homer?

La nostàlgia d’una “edat d’or” en què vivíem al paradís.

Recupera Ulisses el seu paradís?

Ulisses recupera l’espai (en desembarcar a la seva illa d’Ítaca) i el temps (en retrobar-se amb la seva ascendència, el seu pare, Laertes). I veu que la glòria pòstuma no val res, comparada amb la modesta escalforeta de la llar.

Aquest és el gran ensenyament de la poè­ti­ca homèrica?

Sí. Ulisses, que va poder ser immortal amb Calipso, triarà ser un mortal. I per això, perquè és mortal, perviu en la memòria de la humanitat.

La Vanguardia


Sílvia Caballeria i Ferrer

dimecres, 6 de novembre de 2019

dimarts, 5 de novembre de 2019

El Cid y el Reino de los Cielos

En este post iremos anotando distintas fuentes de información sobre la figura del líder. 
Será nuestra referencia para poder realizar un estudio comparativo entre la película El reino de los cielos y la lectura El Cid. 
Utilizaremos fuentes distintas que permitan el trabajo reflexivo y comparativo.