dilluns, 4 d’abril de 2016

LA DECADÈNCIALA DECADÈNCIA 

LA LITERATURA POPULAR


1.- ENLLAÇOS ÚTILS

Enllaç a l’esquema teòric de la Decadència

i antologia de textos de la Decadència

Pràctica: 

2- CANÇÓ DE BANDOLERS

Les cançons de bandolers són poemes narratius que es fan ressò d’un episodi històric concret: el desenvolupament del bandolerisme a Catalunya al llarg dels segles XVI i XVII. Aquestes cançons explicaven i mitificaven les aventures i els robatoris de coneguts bandolers de l’època, que, generalment, eren vistos amb simpatia i admiració. 
  Algunes són autèntiques confessions escrites amb la veu poètica del mateix bandoler que fa un repàs a la seva vida, es penedeix dels seus actes i es confessa abans d'ésser executat.

La cançó del lladre

Escolteu-la aquí, mentre la llegiu: https://www.youtube.com/watch?v=55lxi_x3kHk

o aquí: https://youtu.be/BC8J4t6zCYs


(Popular catalana)

Quan jo n'era petitet
festejava i presumia,
espardenya blanca al peu
i mocador a la falsia.

Adéu, clavell morenet!
Adéu, estrella del dia!


I ara, que ne sóc grandet,
m'he posat a mala vida.
Me só posat a robar,
ofici de cada dia.

Vaig robar un traginer
que venia de la fira,
li prenguí tots els diners
i la mostra que duia.

Quan he tingut prou diners,
he robat també una nina,
l'he robada amb falsedat,
dient que m'hi casaria.

La justícia m'ha pres
i en presó fosca en duia.
La justícia m'ha pres
i em farà pagar amb la vida.

Comentari de text:

1.- Anàlisi i comentari de l'estructura externa o formal del text. (graella mètrica-rima-estrofa/relacionar aquesta estructura amb el tipus de literatura a la qual pertany, és a dir Lit.Popular. )

2.- Anàlisi i comentari de l’estructura interna en relació al gènere al qual pertany el text.

3.- Comentari de la veu poètica del text en relació al gènere literari al qual pertany.(hi ha l’opció de respondre juntament amb la pregunta 

4.- Definir el tema principal

5.- Concretar 4 recursos literaris o estilístics i comentar-los en relació al contingut i en relació al tipus de gènere o literatura a la qual pertany.

6.- Redacta una conclusió que inclogui tots els apartats anteriors (150-200 paraules)


3.- ALTRES EXEMPLES DE ROMANÇOS I CANÇONS4.- ÀUDIO RONDALLES I LLEGENDES CATALANES

Escolta les narracions següents i determina quines són llegendes i quines rondalles:
Totes són llegides i escrites per Carme Codina i Sílvia Caballeria als llibres Contes Populars Catalans i Contes Catalans Retrobats Editats per Farell, edicions )

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada